Elena Ceaușescu a deținut funcțiile de membru al Comitetului Central al PCR și prim viceprim-ministru al României socialiste, jucând un rol politic tot mai important în regimul impus de Nicolae Ceaușescu. A devenit subiect al cultului personalității, fiind înfățișată drept o importantă cercetătoare chimistă, deși în realitate articolele apărute sub numele ei nu îi aparțineau. Printre numeroasele onoruri conferite, a fost și acela de membru titular al Academiei Române.

Elena Ceaușescu a fost prezentă la mitingul din 22 decembrie 1989, însoțindu-l pe Nicolae Ceaușescu în fuga spre Târgovște. A fost executată împreună cu Nicolae Ceaușescu la 25 decembrie 1989.

Elena
Ceaușescu